Josefihof Luger – Steckerlfisch – Grillbuffet

Josefihof Luger – Steckerlfisch – Grillbuffet

Steckerlfisch – 08. August ab 17:00 Uhr

Grillbuffet – 14., 15., 29.08.2020, jeweils ab 17:00 Uhr

GH Luger Steckerlfisch – Grillbuffet